Isätkin voivat jäädä kotiin

Nennan, Vilman ja Miron isä, prolainen Markku Saxberg, oli pari vuotta perhevapailla ja palasi töihin Veikkaukseen viime kesänä.
Nennan, Vilman ja Miron isä, prolainen Markku Saxberg, oli pari vuotta perhevapailla ja palasi töihin Veikkaukseen viime kesänä.

Prolaiset miehet jäävät muita suomalaismiehiä harvemmin vastaamaan lapsista ja kodista. Suomessa muutosta ei edes haluta, epäilee veroasiantuntija.

Mies hiekkalaatikon reunalla arkiaamuna on Suomessa vieläkin ihmetyksen aihe. Miksi miesten osuus perhevapaiden käyttäjistä ei juuri nouse?

Perinteet, roolit ja työpaikan kulttuurit muuttuvat hitaasti, ja miehet ansaitsevat naisia enemmän. Löytyykö ratkaisu perheverotuksesta? Finanssineuvos Elina Pylkkönen valtiovarainministeriön henkilöverotusyksiköstä ei siihen usko.

– Verotus on heikko kannustin. Isien perhevapaille jääminen tuskin lisääntyisi, vaikka vanhempainpäivärahoja verotettaisiin kevyemmin.

Ruotsissa miehet jäävät perhevapaille Suomea useammin. Etuudet, korvaukset ja verotus tukevat siellä tasa-arvoa, toisin kuin Suomessa.

– Meillä ei ilmeisesti haluta puuttua äitien kotona oloon. Vanhempainvapaakausi on pohjoismaisittain lyhyt, mutta hoitovapaa kotihoidontuella pidempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Verotus ohjaa ihmisiä työelämään, ei perhevapaille. Verokannustimina toimivia työtulovähennystä ja ansiotulovähennystä ei juuri tunneta. Näitä verovähennyksiä ei saa sosiaalietuuksista.

Työnteko halutaan tietoisesti pitää verotuksellisesti kannattavampana kuin etuuksien varassa eläminen.

– Valtiovarainministeriössä ei suunnitella verokevennyksiä, jotka tukisivat isien jäämistä perhevapaille. Arvelisin, että perhevapaiden pitäminen on enemmän kiinni asenteista kuin kannustimista, Pylkkönen sanoo.

Pankkimiehet perhevapailla

Prolaisista noin 40 prosenttia voisi irtautua työelämästä itselleen tärkeiden asioiden vuoksi ansiotasosta riippumatta. Perhe koetaan tärkeäksi. Asia kävi ilmi Pron arvotutkimuksesta.

Yli kaksi prosenttia prolaisista on perhevapailla – miehiä koko joukosta on puoli prosenttia. Perhevapaille jäädään nykyisin hieman entistä harvemmin, kun työttömyys on noussut ja syntyvyys vähentynyt.

Finanssialalla työskentelevät miehet ovat Pron miesjäsenistä halukkaampia käyttämään perhevapaita. Heissä tätä mahdollisuutta hyödyntäviä on alle yksi prosentti.

Kodin hengettäriä löytyy prolaisista eniten naisvaltaisella finanssialalla. Siellä 30–39-vuotiaista naisista 15 prosenttia voi olla yhtä aikaa perhevapailla. Rakennusalan saman ikäisistä naisista vain kymmenen prosenttia on perhevapailla.

Pron tutkija Petri Palmu arvelee, että naisvaltaisilla aloilla on hyväksytympää jäädä perhevapaille kuin miesvaltaisilla. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen tutkija Anneli Miettisen mukaan miesvaltaisten alojen työnantajat ja työntekijät eivät tule edes ajatelleeksi, että isä voisi jäädä pitkälle vanhempainvapaalle saati hoitovapaalle.

Naiset tekevät eniten kotitöitä

Asenteet ovat paljon edellä käytäntöjä, mitä tulee kotitöiden jakamiseen. Etenkin lasten syntymän jälkeen perheissä liu’utaan perinteisiin rooleihin. Vaikka isä olisi 1–1,5 kuukautta perhevapaalla, hän pystyy sujuvasti jättämään vastuun kotitöistä puolisolleen vapaan päättyessä – toisin kuin äiti.

Jos mies on kolmivuorotyössä ja nainen päivätyössä, nainen tekee kaikki kotityöt. Jos nainen käy vuorotyössä, miehet osallistuvat vähän normaalia enemmän kotitöihin, mutta naiset tekevät niistä silti niistä suurimman osan, käy ilmi Väestöliiton tutkimuksista.

– Kotitöitä jaetaan luultua vähemmän. Naiset tekivät 1980-luvun alussa kotitöistä 67 prosenttia, nyt 61 prosenttia, Anneli Miettinen kertoo.

Muita enemmän kotona ahkeroivat alle kouluikäisten lasten työssäkäyvät isät. He käyttävät niihin aikaa 16 tuntia viikossa, saman ikäisten lasten työssäkäyvät äidit 22 tuntia.

Kotihoidontukea sai viime vuonna pienten lasten vanhemmista noin 85 prosenttia eli noin 114 000 henkeä. Heistä miehiä oli 6,3 prosenttia. Miesten osuus vanhempainpäivärahan käyttäjistä oli 8,3 prosenttia, prolaisten miesten vielä vähemmän. Petri Palmu arvelee yhdeksi syyksi prolaisten alojen toimenkuvat, jotka jakautuvat selvästi naisten ja miesten töihin.

Tiina Komi
Löydätkö itsesi täältä

Prolaiset miehet hyväksyvät naisia selvemmin jaon miesten ja naisten rooleihin. Miehistä sukupuolijakoa kannattavat eniten alle 40-vuotiaat eli ikänsä puolesta mahdolliset perhevapaiden käyttäjät.

Perhevapaa

voi olla äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, hoitovapaa, osittainen hoitovapaa ja pakottava perhesyy.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*