Kahdeksan kuumaa työelämän trendiä

Kahdeksan kuumaa työelämän trendiä

sittelemme lähivuosien kahdeksan kuumaa työelämän trendiä.

1. Z-sukupolvi marssii sisään

Millennium-sukupolvi, joka on syntynyt 1990-luvun loppupuolella tai sen jälkeen, vyöryy työ-markkinoille.

Vaikka vakituiset työpaikat on suurelta osin läänitetty vanhemmille ikäluokille, Z-polvi hallitsee työelämän megatrendit. Digitaalisuus, projektiluontoiset pestit ja ohut hierarkia ovat osa heidän elämäntapaansa muutenkin. Esimiehinä Z-naiset ja -miehet ovat tyypillisesti muutosjohtajia.

2. Palkkatasa-arvosta kilpailuvaltti

Yritykset pyrkivät kovassa kilpailussa löytämään riveihinsä kaikkein parhaat osaajat. Osaavat naiset eivät arkaile vaatia työmarkkina-arvonsa mukaista palkkaa.

Työpaikan vaihtoa harkitsevat ammattilaiset vertailevat eri yritysten työilmapiiriä so-siaalisen median avulla.

3. Jäähyväiset patruunajohtajille

Johtotehtäviin ei enää edetä työskentelemällä vuosikausia saman työnantajan palveluksessa. Hierar-kia yrityksissä vähenee, ja uudenlaisilta johtajilta edellytetään luovuutta ja yhteistyökykyä.

Henkilöstöltä saatu palaute nousee arvokkaaksi tiedoksi liiketoiminnan kehittämi-sessä.

4. Ammattilaiset etsivät keikkatöitä

Jakamistalous ja pienyrittäjyys ovat kovassa nousussa. Moni ammattilainen ryhtyy freelanceriksi saadakseen enemmän päätäntävaltaa omasta ajankäytöstään.

Erään ennusteen mukaan 40 prosenttia teollisuusmaiden palkansaajista työskentelee keikkahommissa vuoteen 2020 mennessä.

5. Tervetuloa takaisin!

Moni yritys on suorastaan ylpeillyt sillä, että heille ei oteta työpaikkaa vaihtanutta työntekijää takai-sin. Nykyisin paluumuuttajat ovat usein hyvin tervetulleita entiseen työpaikkaansa, koska heidät tunnetaan ja he tuntevat yrityksen.

Aikaansa seuraavat yritykset sitouttavat työpaikkaa vaihtaneita esimerkiksi LinkedIn- ja Facebook-ryhmien avulla.

6. Kuka kaipaa konttoria?

Työpaikka tarkoittaa tulevaisuudessa pikemmin työtä kuin paikkaa. Uusi teknologia, talouden epä-varmuus ja nuorten polvien odotukset siirtävät työntekoa pois konttoreista. Moni aloittava yritys jättää toimiston kokonaan hankkimatta.

Tuloksena on entistä vapaampi tapa tehdä työtä. Toisaalta yhteisöllisyys vähenee, ja työ sekoittuu yhä enemmän vapaa-ajan kanssa.

7. Ei enää kalvosulkeisia

Työntekijöitä on inspiroitu tai uuvutettu PowerPoint-esityksillä jo neljännesvuosisadan ajan. Jatkossa kalvo-osaamiselle on yhä vähemmän kysyntää.

Staattiset esitykset korvautuvat elävällä grafiikalla, ja alustuksen sijaan katsotaan usein video.

8. Automaation voittokulku jatkuu

Yritysten loputon kustannusjahti merkitsee automaation vääjäämätöntä kasvua. Samalla ihmistyön tarve pienenee. Joidenkin arvioiden mukaan koneet korvaavat puolet ihmistyöstä seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. Automaatio kuitenkin luo uudenlaisia työpaikkoja.

Risto Paananen

Lähteet: Fast Company, Bersin by Deloitte, Forbes / PwC

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*