Pro pesi muut 6–0

Pro pesi muut 6–0

Pron oikeusaputurva on maan kattavin, kävi ilmi Kuluttajaliiton selvityksestä.

YTK-Yhdistyksen jäsen on monella tapaa heikommassa asemassa kuin yhdenkään ammattiliiton jäsen. Kuluttajaliiton syyskuussa julkaisema vertailu ammattiliittojen ja YTK-kassan kylkeen perustetun YTK-Yhdistyksen tarjoamasta oikeusavusta on karua luettavaa.

Pron toimeksiannosta tehdyssä puolueettomassa vertailussa olivat mukana myös Insinööriliitto, Tradenomiliitto TRAL, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM.

Pron oikeusapu osoittautui kirkkaasti kattavimmaksi, tiivistää Pron lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm.

– Osaamme ajaa parhaalla mahdollisella tavalla jäsentemme etuja kaikissa oikeusasteissa ja neuvotteluissa työnantajien kanssa.

Pron resurssit ovat rinnastettavissa keskisuureen asianajotoimistoon. Liitossa on seitsemän oikeudenkäyntejä hoitavaa lakimiestä, työoikeuteen erikoistuneet lainoppineet sopimusalavastaavat ja juristin koulutuksen saanut sosiaalipoliittinen asiantuntija.

– Kaikki lakimiehemme ovat erikoistuneet työoikeuteen. Monella heistä on kymmenien vuosien kokemus työoikeudellisista riita-asioista, Stenholm lisää.

Kallista oikeutta

Pron oikeusaputurvassa ei ole omavastuuta eikä oikeudenkäyntikulujen korvauskattoa. Vertailuissa mukana olleista liitosta vain PAM ja Pro tarjoavat näin laajan turvan. Muiden korvauskatto vaihtelee 10 000 ja 20 000 euron välillä.

Summat tuntuvat suurilta, mutta ne eivät sitä ole. Stenholmin kertomassa esimerkissä iso helsinkiläinen asianajotoimisto käytti tavanomaisessa työriidassa kahta lakimiestä. He jättivät alioikeuden pääkäsittelyn päätteeksi 49 000 euron laskun, jonka käräjätuomari kohtuullisti 17 000 euroon.

– Lasku tuli vastapuolen oikeudenkäyntikuluista. Jos kantaja häviää, maksettavaksi tulevat vielä hänen oikeudenkäyntikulunsa, lähes aina yli 10 000 euroa.

YTK-Yhdistyksen jäsenelle korvataan kuluista enintään 10 000 euroa. Se kattaa niukasti kantajan alioikeuskulut, jos niitäkään.

Ajoissa asiat selviksi

Suurin osa työriidoista kannattaa neuvotella ennen kuin ne kärjistyvät käräjäoikeuteen saakka. Tähän tarvitaan asiantuntevaa oikeusapua. Ammattiliitot, toisin kuin YTK-Yhdistys, tarjoavat maksutonta juridista neuvotteluapua.

– Käräjäoikeuksissa on valtava jutturuuhka, ja käsittely alioikeudessa voi mennä kolmannelle vuodelle kanteen nostamisesta, Patrik Stenholm sanoo.

Pron neuvottelijat ratkovat vuosittain useita kymmeniä riitoja ilman että ne menevät oikeuteen. Neuvottelujen tuloksena jo nostettu kanne voidaan myös vetää pois tai asia sopia niin, että käräjäoikeus vahvistaa vireillä olevassa riidassa saavutetun sopimuksen. Selvitystyö ja neuvottelut ennen oikeudenkäyntiä ovat Stenholmin mukaan välttämättömiä, jotta työntekijä voisi selvitä voittajana.

– Pron turva tarjoaa kaikki oikeudenkäyntiä edeltävät kulut, kuten selvitykset ja taustatyöt. Jäsenet ovat hyvässä turvassa, jos he kokevat oikeuksiaan loukatun.

YTK-Yhdistyksen oikeusapu ei kata työehtosopimuskiistoja, vaan vain työoikeutta koskevat erimielisyydet. Oikeudenkäyntien ulkopuolella YTK-Yhdistyksen käyttämä Opuslex-palvelu vastaa puhelintiedusteluihin. Käytännössä YTK-Yhdistys auttaa vain työsuhteen purkamista koskevissa riidoissa, eikä oikeusapu kata neuvotteluja työnantajan kanssa.

– Tuollaiseen apuun turvaaminen voi jopa haitata tilanteen selvittämistä. Työntekijä huomaa yhtäkkiä olevansa lihavan riidan keskellä, jonka käsittelyyn YTK-Yhdistyksen 10 000 euron apu ei riitä alkuunkaan, Stenholm varoittaa.

Jos juttu hävitään, YTK-Yhdistys ei korvaa vastapuolen kuluja. Stenholm muistuttaa, että kotivakuutuksen oikeusturvaosakaan ei korvaa työoikeudellisista riita-asioista aiheutuvia kuluja.

– Vain ammattiliiton jäsenyys antaa taloudellisen turvan työoikeudellisten riita-asioiden ja erimielisyyksien käsittelyyn.

Aivan kaikkea Pron suoja ei kata. Jos yleinen syyttäjä ajaa jäsentä vastaan syytettä tahallisesta rikoksesta kuten väkivallanteosta tai petoksesta, voi jäsen ajaa asiaansa ulkopuolisen lakimiehen avustamana. Jos syyte hylätään, Pro kuitenkin korvaa oikeudenkäyntikulut jälkikäteen, ellei valtio sitä tee.

Jukka Nortio

Puolueetonta tietoa

Kuluttajaliitto teki Pron tilauksesta tiettyjen liittojen, YTK-Yhdistyksen ja kotivakuutusten oikeusturvavakuutuksista vertailun. Tiedot kerättiin huhti–kesäkuussa 2016.

Ammattiliittoon kuuluvien ja YTK-kassan jäsenten ansiosidonnainen työttömyysturva määräytyy lain perusteella. Oikeusturvan tasossa on suuria eroja.

Yleisen oikeusavun saaminen on tiukassa. Esimerkiksi yksin asuva saa ilmaista oikeusapua vain, jos hänen käyttövarat ovat alle 600 euroa kuukaudessa. Työsuojeluviranomaiset antavat jonkin verran ilmaista työriitoihin liittyvää puhelinneuvontaa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*